MBA ULUSLARARASI İŞ, BİLGİ VE YÖNETİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
MBA Uluslararası İş, Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş. (MBA), Haziran 1996’da, Ankara’da kurulmuş olup müşterilerine; kaliteli, bütünsel, yenilikçi anlayışla mükemmel servisler sunan, hiçbir ürün veya markayı temsil etmeyen, %100 Türk sermayeli, bağımsız ve tarafsız bir danışmanlık şirketidir.

Müşterilerinin her gün karşı karşıya kaldıkları sorunların ve gelecekte nelerle karşılaşabileceklerinin farkındalığıyla; akıllı, pratik, aynı zamanda modern yöntem ve prensiplere dayalı çözümler sunar; BT/İş yatırımlarından, beklentilerinin ötesinde, verimliliği ve etkinliği esas alan sonuçlar almalarını sağlayıcı çözümler üretir.

MBA, bugüne kadar Türkiye’de devlet, özel sektör ve uluslararası organizasyonlar eliyle hayata geçirilmiş olan pekçok projede danışman sıfatıyla üstün sorumluluklar almış ve tamamını başarıyla sonuçlandırmış bir şirkettir.

İhtiyaç belirleme, modelleme yapma, şartname hazırlama, şartname çerçevesinde toplanan teklifleri değerlendirme, sözleşme imzalanması halinde ilgili yüklenicinin tüm faaliyetlerini idare adına denetleme, izleme ve değerlendirme ile proje yönetimi ve özel amaçlı uygulama yazılımı geliştirme faaliyetlerini gerçekleştiren MBA ayrıca yönetim geliştirme ve yatırım projelerine yönelik fizibilite hazırlığı faaliyetlerini de yerine getirmektedir.

Kurulduğu günden bu güne kadar geçen 25 yılı aşkın süre içerisinde; mükemmeliyetçiliği, geleneksel hizmet anlayışı haline getirmiş olan MBA aynı zamanda SenEDIT markasının da fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahiptir.
İhtiyaçlar Analizi ve İhale Süreçleri Danışmanlığı
Donanım, yazılım, çevre birimleri, altyapı, enerji yedeklemesi, insan kaynakları, eğitim, bakım – onarım – garanti – teknik servis, bilgi güvenliği, iş sürekliliği, felâket kurtarma yönetimi gibi bilgi teknolojilerine dayalı çözüm bileşenlerinin tespit edilmesi, çözümün modellenmesi, gereken şartnamelerin hazırlanması, yaklaşık maliyet tespiti, ihaleye gelen tekliflerin teknik uygunluğunun belirlenmesi, sözleşme yönetimi ve kontrollük hizmetlerinin verilmesi.
Proje Yönetimi Hizmetleri
Proje, dış kaynak temini ve sözleşme yönetimi faaliyetleri ile kontrollük hizmetleri verilmesi.
Özel Amaçlı Uygulama Yazılımı Geliştirme Hizmetleri
Analiz, tasarım, geliştirme, test, yaygınlaştırma, eğitim ve idame gibi süreçlere ait hizmetlerin; uluslararası metodolojilerin öngördüğü standartlarda verilmesi, gereken durumlarda geliştirilen yazılımın müşteriye devredilmesi.
Yatırım Projeleri Danışmanlığı
Bilgi Teknolojileri çözüm bileşenlerini içeren veya içermeyen yatırım konularında fizibilite raporlarının hazırlanması, sunulması veya sunulmasını sağlayıcı eğitim hizmetlerinin verilmesi.
MBA Uluslararası İş, Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş. (MBA), was established in Ankara in June 1996 and its customers; is an independent and impartial consultancy company with 100% Turkish capital, offering excellent services with a quality, holistic, innovative approach and does not represent any product or brand.

With the awareness of the problems that its customers face every day and what they may encounter in the future; offers smart, practical solutions based on modern methods and principles; It produces solutions that enable them to get results based on efficiency and effectiveness from their IT/Business investments beyond their expectations.

MBA is a company that has taken outstanding responsibilities as a consultant in many projects that have been implemented by the state, private sector and international organizations in Turkey so far and has successfully concluded all of them.

MBA, which performs the activities of determining needs, modeling, preparing specifications, evaluating the proposals collected within the framework of the specification, supervising, monitoring and evaluating all the activities of the relevant contractor on behalf of the administration, as well as project management and special-purpose application software development, in case of signing a contract, as well as preparing feasibility studies for management development and investment projects. carries out its activities.

Over the past 25 years since its establishment; MBA, which has made perfectionism a traditional understanding of service, also owns the intellectual and industrial property rights of the SenEDIT brand.
Needs Analysis and Tender Process Consultancy
Identifying solution components based on information technologies such as hardware, software, peripherals, infrastructure, energy backup, human resources, training, maintenance - repair - warranty - technical service, information security, business continuity, disaster recovery management, modeling the solution, preparing the necessary specifications , approximate cost determination, determination of the technical suitability of the bids, contract management and supervision services.
Project Management Services
Providing supervision services with project, outsourcing and contract management activities.
Special Purpose Application Development Services
Services related to processes such as analysis, design, development, testing, dissemination, training and maintenance; to be given in the standards stipulated by international methodologies, and to transfer the developed software to the customer when necessary.
Investment Projects Consultancy
Providing training services to prepare, present or present feasibility reports on investment issues with or without Information Technology solution components.